LAUREACI
Agnieszka Pałka
Laureatka I-szej edycji 2019

Lauretka Stypednium im. Stanisława Wyspiańskiego – Agnieszka Pałka Agnieszka Pałka 18 letnia uczennica w 3 klasie Technikum Łączności nr 14 w Krakowie. Przedsiębiorca, współzałożyciel, co-founder oraz CEO startupu GetDressed, jest założycielem fundacji Science Entrepreneurship Experience Daily, którą zarządza gromadząc wokół niej zespół współdziałających ze sobą wielu osób. Fundacja wypełniania lukę między uczniami a światem biznesu – organizowane są warsztaty z przedsiębiorczości, podstaw prowadzenia biznesu, warsztaty z mentorami, spotkania z twórcami gier komputerowych, warsztaty prawnicze. W ciągu ostatniego pół roku dzięki Fundacji i ogromniej pracy i wytrwałości Agnieszki jako liderki zespołu, odbyło się 6 różnych wydarzeń, w których wzięło udział około 500 uczniów krakowskich szkół średnich, zostało zorganizowane 35 partnerstw biznesowych, 17 miejsc stażowych dla rówieśników.

Ważne jest dla nas także, że Agnieszka chce i potrafi tworzyć zespół, który współdziała przy tych inicjatywach, radzi sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ma jasność wspólnej wizji i celów. To wymaga od Agnieszki poczucia odpowiedzialności, rozumienia innych, wysokich umiejętności społecznych. Wszystkie je posiada i stale rozwija. Agnieszka poprzez swoje działania aktywizuje innych do uruchamiania ich własnych możliwości, chce wzmacniać ich niezależności i podmiotowości. Ma różnorodne zainteresowania w dziedzinach, które pozornie są od siebie odległe, ale mogą być łączone w innowacjach: neurobiologia (tu zwycięstwo w olimpiadzie „Brain Bee”), programowanie (tworzenie aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję), rozwiązania innowacyjne technologicznie, które przyniosło Jej zwycięstwo w międzynarodowym konkursie „Girls Who Innovate”)

Dla nas, Kapituły Stypendium im. St. Wyspiańskiego, podejmujących decyzję o przyznaniu Stypendium było ważne nie tylko co Agnieszka robi, ale kim jest. Ma bardzo duże poczucie odpowiedzialności za to, co robi, jest mocno zorientowana na działanie i własną sprawczość. Myśli systemowo i przyszłościowo – zmierza do osiągania skali w swych projektach. Jest zdyscyplinowana intelektualnie, dojrzała i świadoma siebie ponadprzeciętnie w tak młodym wieku. Jej ścieżka edukacyjna jest połączona z pasją. Jest odważna w wyborach i mówieniu o tym, co myśli, kieruje się silnie wiarą w działania na rzecz dobra wspólnego. Pokazała nam odwagę kroczenia własną drogą