REGULAMIN PROGRAMU MENTORINGOWEGO NA ROK 2019 I LATA KOLEJNE

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury przystąpienia do Programu Mentoringowego ogłoszonego w roku szkolnym/akademickim 2019-2020.
 2. Organizator – członkowie Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1 (31-023) w Krakowie posiadający NIP: 6762561881
 3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą
  przy ul Świętego Ducha 1 (31-023) w Krakowie posiadające NIP: 6762561881
 1. Program Mentoringowy Stowarzyszenia Stanisława Wyspiańskiego (PMSSW) powstał aby wspierać młodych, utalentowanych, idących pod prąd uczniów i studentów – w świadomym kształtowaniu swoich działań projektowych i rozwijaniu samoświadomości.
 2. Mentoring to – partnerska relacja między Mentorem a Mentee, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentee. Relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz otwartości. Polega inspirowaniu oraz wzmacnianiu potencjału rozwojowego Mentee.
 3. Mentorami w Programie Mentoringowym są członkowie SSW, osoby które są liderami w swoich dziedzinach: kultury, biznesu, edukacji i są gotowi dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą.
 4. Mentee to uczeń/student chcący ukierunkować rozwój swojego potencjału, poszukujący najlepszego pomysłu na siebie.
 5. Dzień rozpoczęcia Programu – 15.01 danego roku
 6. Dana edycja PMSSW jest przeznaczona dla finalistów danej edycji Stypendium Stanisława Wyspiańskiego.
 7. Łączenie par Mentor – Mantee – styczeń danego roku
 8. Zakończenie PMSSW – lipiec danego roku

 

 1. Osoba w wieku 18-26 lat, aktywna zarówno w swojej szkole czy na uczelni, ale także w przestrzeni społecznej.
 2. Osoba chcąca świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty
 3. Osoba odważna i utalentowana. Mająca pomysł na uczynienie świata lepszym.
 4. Twórca nawet najbardziej śmiałych idei, wszyscy, którzy idą pod prąd, którzy mierzą wyżej.

 

 1. Zgłaszanie się kandydatów na Mentee
 2. Rozpatrywanie kandydatur
 3. Łączenie par Mentorów z Mentee
 4. Ustalenie kontraktu
 5. Umówienie procesu – daty, struktura sesji, narzędzia, modele, zasady, mierzenie postępu
 6. 6 sesji mentoringowch trwających 1,5 godziny w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia
 7. Podsumowanie i zakończenie współpracy

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego, Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków,
 1. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów i osób trzecich zgłaszających Kandydatów wraz z wizerunkiem Kandydata odbywa się w celu przeprowadzenia Programu mentoringowego.
 2. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestnika będą wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub publikacyjnych przez administratora w okresie koniecznym do realizacji roszczeń.
 3. Odbiorcami danych przekazywanych przez Kandydatów są wyłącznie członkowie Kapituły Stypendium.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje okres edycji Programu tj. 2019-2020 r.
 5. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie formularza zgłoszeniowego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a RODO, zamieszczonej we wniosku w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kandydata w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Programie.
 8. Po zakończeniu niniejszej Edycji Programu dane osobowe Kandydatów zostaną usunięte.
 9. Kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane podawane przez Kandydatów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 12. Stowarzyszenie jako administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych środków organizacyjno-technicznych dla ochrony danych osobowych.

 

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze uchwały Kapituły Stypendium.
 2. Uchwały o zmianie Regulaminu wymagają jednomyślności Kapituły Stypendium.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Kapituły Stypendium.