Logo SSW

PYTANIA I ODPOWIEDZI

IV edycja otwiera nowy rozdział w historii Stypendium, w którym znika wymóg, aby kandydaci uczyli się w szkole systemowej lub na uniwersytecie. Rozumiemy, że uczestnictwo w systemie nie determinuje wybitności ani nie mówi o tym, jakim jest się człowiekiem.
Mentoring jest bardzo zindywidualizowaną formą – zależy od Twoich potrzeb. Jego formalną definicję znajdziesz w zakładce Mentoring. Mniej formalny aspekt podsumowuje wypowiedź finalisty:

Mentoring w SSW ma zwykle 3 wymiary: merytoryczny, kierunkujący i towarzyski. Pierwszy polega na korzystaniu z wiedzy mentora w danej domenie, drugi na rozmowach o tym, jak żyć i co w tym świecie jest życia warte. Trzeci wydarza się przy wieczornej kolacji, kiedy wspólnie opowiadacie sobie zabawne sytuacje.
Zachęcamy do ponownej aplikacji o Stypendium. Wszystkie zgłoszenia są oceniane na nowo. Twoja historia lub postęp, który poczyniłeś(-aś), może przekonać nas do tego, aby tym razem wybrać Twoją aplikację.
Kapituła Stypendium ocenia jedynie informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym. Prosimy nie przesyłać dodatkowych informacji innymi kanałami, w szczególności po upływie terminu zgłoszeń.

Wyjątek od tej zasady stanowią listy referencyjne. Prosimy, aby osoby rekomendujące, które preferują przekazanie listu bezpośrednio do nas, wysłały go na adres: kontakt@stypendiumwyspianskiego.pl, w tytule podając Twoje imię i nazwisko. Umieść wtedy informację o takim trybie rekomendowania w swoim zgłoszeniu.
Kapituła przeczyta tylko pierwszą wysłaną aplikację. Możesz jednak dowolnie ją edytować, o ile nastąpi to przed upływem terminu zgłoszeń. Aby to zrobić, należy powrócić do formularza poprzez link zamieszczony w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i zatwierdzić naniesione zmiany.
Jeśli w trakcie pisania zgłoszenia wiesz, że będziesz chciał(-a) dodać coś później - otwórz aplikację w nowym oknie i skorzystaj z możliwości zapisania wersji roboczej zgłoszenia.
Dzięki rekomendacjom chcemy poznać Cię z perspektywy osób, które znają Twoje mocne i słabe strony, współpracowały z Tobą lub wspierały Cię w Twojej pasji.
Najbardziej pomocne będą rekomendacje od osób, z którymi bezpośrednio współpracowałeś(-aś) przy inicjatywach wymagających Twojego czasu i zaangażowania. Może to być przedstawiciel organizacji partnerskiej lub osoba bezpośrednio zaangażowana w inicjatywę. Równie wartościowa będzie rekomendacja od mentora obserwujego Twój postęp w dłuższych procesach rozwojowych. Jeśli Twoje działania skupiają się wokół środowiska edukacyjnego (uczelnia, szkoła), warto zwrócić się do nauczyciela, dyrektora placówki czy wykładowcy, ponieważ są w stanie zarysować kontekst Twoich działań. W przypadku działań w ramach konkretnego środowiska lub skupionych na rozwiązywaniu konkretnego problemu, lepiej zrozumiemy wpływ Twoich działań na świat, czytając list od osoby, która również działa w tym środowisku lub pracuje nad tym samym problemem. Najważniejsze jednak, by osoba rekomendująca Twoją aplikację do Stypendium znała Cię osobiście i miała z Tobą konkretne doświadczenia, na podstawie których może o Tobie opowiedzieć.
Nie. Jeśli aplikowałeś(-aś) już wcześniej, a Twoje dokumenty są aktualne, możesz użyć ich ponownie.
Tak, rekomendacja może być napisana w języku angielskim. Przesłanie rekomendacji w języku angielskim nie sprawi, że będziesz w gorszej sytuacji niż inni aplikujący. Preferujemy jednak rekomendacje w języku polskim.
Niestety nie mamy możliwości przekazania informacji zwrotnej na temat aplikacji. Wynika to ze sposobu oceniania zgłoszeń - aplikacje oceniane są indywidualnie przez wieloosobową kapitułę Stypendium. To sprawia, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić mocnych lub słabych stron zgłoszenia. Rokrocznie finalistami i laureatami zostają osoby, które są różne i wysłały zróżnicowane aplikacje. Nie chcemy wskazywać słusznych kierunków, ponieważ Ty zdecydujesz, na czym Ci zależy.
Stypendium powstało, by wspierać młodych dorosłych i tym umożliwić im jak najszybsze wywieranie wpływu na rzeczywistość. Społeczeństwo, świat nauki, technologii, biznesu, sportu czy sztuki potrzebują odważnego głosu osób pomiędzy 18. a 26. rokiem życia. Na skuteczne wsparcie tej grupy wiekowej pozwalają nasze zasoby, jak i kompetencje. Stypendia o innych wymaganiach wiekowych można znaleźć na stronie: mojestypendium.pl.
Ocena aktualnych aktywności pozwala nam upewnić się, że nasze wsparcie odpowie na potrzeby finalistów i wzmocni ich wpływ na świat. Z tego względu liczy się dla nas zrozumienie, co jest dla Ciebie najważniejsze teraz, jak aktywnie oraz w jaki sposób działasz na rzecz swoich celów i marzeń. Jeśli historia powstania Twojej inicjatywy, Twoja motywacja lub istotne zdarzenie, które wpłynęło na to, co robisz i kim jesteś sięga dawniejszych lat lub Twojego dzieciństwa - świetnie! Opowiedz nam o tym. Jednak kiedy chodzi o konkretne działania i osiągnięcia, skup się jedynie na ostatnich 2 latach. Napisz o tym, co aktualne.
Wszyscy finaliści otrzymują wsparcie mentoringowe, zostają zaproszeni na wyjazdy rozwojowe oraz inne działania prowadzone przez stowarzyszenie. Laureat otrzymuje jednorazową nagrodę finansową: 12 000 zł.
Jeśli po złożeniu formularza nie zobaczyłeś(-aś) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a po upływie 12 godzin nie ma go na Twojej poczcie e-mail - również w folderach takich jak SPAM - napisz na: kontakt@stypendiumwyspianskiego.pl. Sprawdzimy, co stało się z Twoją aplikacją.
Na tym etapie Stowarzyszenie nie realizuje innych form indywidualnego wsparcia finansowego. Oznacza to, że nie przyznajemy środków finansowych na realizację przedsięwzięć ani projektów. Nasze środki finansowe przeznaczamy jedynie na wsparcie finalistów i laureatów Stypendium.
Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować, wysyłając e-mail na adres: kontakt@stypendiumwyspianskiego.pl. Na ten moment kandydaci nie mają możliwości kontaktu telefonicznego. Staramy się jak najszybciej odpowiadać na wiadomości i pytania, jednak w ostatnich dniach zbierania zgłoszeń to trudne ze względu na liczbę wysłanych zapytań. Jeśli chcesz mieć pewność, że odpiszemy na Twoją wiadomość przed upływem terminu zgłoszeń, pamiętaj, by wysłać e-mail przed 9 listopada.
Jako Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego staramy się odpisywać na wszystkie wiadomości. Wyjątkiem od tej zasady są wiadomości podważające decyzje kapituły Stypendium. Jeśli od tygodnia nie otrzymujesz odpowiedzi na swój e-mail, możesz wysłać dodatkową wiadomość w tym samym wątku.
Nie.
Dzięki limitacji kapituła może ocenić twoją zdolność do selekcji informacji. Strona pozwala załączyć dwa listy referencyjne i tyle zostanie sprawdzonych. Jeśli zastosujesz taką praktykę, twoja aplikacja może zostać odrzucona.

Zasada ta nie dotyczy spójnych dzieł - na przykład portfolio artystycznego. Nawet gdy ma ono 20 stron, jest to jeden załącznik. Jeśli chcesz przedstawić kilka swoich projektów, polecamy rozważenie przedstawienia ich w formie spójnego portfolio.
Na podstawie przesłanych aplikacji kapituła wybierze 10 finalistów. Wszyscy finaliści wezmą udział w przesłuchaniach 15 stycznia. Podczas spotkania kapituła będzie rozmawiać z Tobą o kwestiach opisanych w Twojej aplikacji. Wieczorem odbędzie się gala finałowa, na której nastąpi ogłoszenie werdyktu i wręczenie stypendium.
Zaświadczenie o pobieraniu nauki i/lub udzielaniu się w samorządzie może wystawić sekretariat Twojej szkoły lub uniwersytetu. Prosimy dołączyć je do pozostałych plików w formularzu aplikacyjnym: “Potwierdzenia działań/osiągnięć”. Dokument powinien dotyczyć aktualnego semestru.

Jeśli wiesz, że nie zdążysz pobrać zaświadczenia przed terminem zamknięcia zgłoszeń, wyślij aplikację bez niego. Załączników nie należy dosyłać w późniejszym terminie.
Prosimy, aby list zawierał imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon osoby rekomendującej. Najważniejsza jest dla nas możliwość kontaktu telefonicznego.
Wystarczy, że na komputerze zaznaczysz wybrany plik, a następnie wybierzesz polecenie menu Plik > Właściwości (Windows) lub Plik > Informacje (Mac). Jeśli Twoje listy referencyjne przekraczają 10 MB, a potwierdzenia osiągnięć 50 MB – spróbuj ograniczyć treść plików do najważniejszych elementów.

Wersja 4 – ostatnia aktualizacja 13.11.2021